Vyvarujte se problémům s nespolehlivým dlužníkem, který se vyhýbá zaplacení faktury. Využijte náš preventivní program ještě před tím, než s ním začnete spolupracovat.

Nejlepší pohledávka po splatnosti je ta, která nikdy nevznikne. Snižte riziko, že Vám Váš klient včas nezaplatí. Vymáhání pohledávek po splatnosti se díky nám můžete vyhnout.

V rámci inkasa pohledávek řešíme každoročně statisíce případů. Naše databáze je tak obrovským zdrojem informací, které jsou každodenně aktualizovány. Máme přehled o tom, které společnosti mají problém s platební morálkou, a bylo by lepší se jim proto vyhnout. Kromě naší databáze jsme schopni Vašeho potenciálního obchodního partnera prověřit i na Burze pohledávek. Kombinace obou těchto zdrojů Vám pomůže odpovědět na důležitou otázku, zda jde o solidního partnera či nikoliv.

Jsme připraveni provést i individuální posouzení konkrétní pohledávky. Prověříme, zda je po všech legislativních stránkách v pořádku a dokážeme odhadnout, s jakou pravděpodobností a v jakém čase se její vymáhání podaří.

Klientům naší inkasní agentury také radíme, jak zdokumentovat zakázku či prodej zboží nebo služeb, aby případné vymáhání pohledávky bylo co nejrychlejší. Pomůžeme Vám vyvarovat se chyb, které nahrávají dlužníkům, kteří se zaplacení pohledávky mohou vyhýbat.