14.1.2015 Kolik dluží firma firmě v Česku? Průměrně 12.756 Kč.


Firmy si v roce 2014 dlužily po splatnosti průměrně 12.756 Kč. Vyplývá to ze statistik jedné ze tří největších inkasních agentur v Česku, společnosti B4B Inkasso. Údaj vychází z více než 10 tis. případů v hodnotě do 200 tis. Kč, které inkasní agentura mezi firmami řešila. Oproti roku 2013 průměrný dluh mezi firmami narostl o 2.781 Kč. Nejvíce případů řešili v B4B Inkasso v oblasti odpadů, energetiky a dopravy.

„V poslední době je zřejmý trend, že se o pomoc profesionálů v oblasti inkasa pohledávek zajímají i menší firmy či živnostníci. Těm může i jedna nezaplacená faktura způsobit existenční potíže,“ přibližuje posun na trhu inkasa pohledávek mezi firmami jednatel společnosti B4B Inkasso Miroslav Rozbroj a dodává, že ze strany společností také roste zájem o komplexní služby: „Firmy stále častěji požadují úplnou správu nezaplacených pohledávek od mimosoudního až po soudní řešení. Zároveň stále častěji požadují inkaso pohledávek v zahraničí.“

Průměrný dluh mezi firmami se v posledních pěti letech pohybuje okolo 10 tis. Kč. V B4B Inkasso jej počítají pouze z pohledávek do výše 200 tis. Kč. „Nechceme, aby několik pohledávek v extrémní výši ovlivnilo průměr. Proto jsme si stanovili tuto hranici. Pohledávek do 200 tis. Kč je v naší správě drtivá většina,“ vysvětluje Miroslav Rozbroj.

U mnoha firem platí, že se nezaplacenými pohledávkami začínají zabývat příliš pozdě. Přitom do 3 měsíců od data splatnosti je největší šance, že věřitel dostane své peníze. Úspěšnost inkasa se u pohledávek do 3 měsíců se v B4B Inkasso pohybuje nad 90 %. S každým měsícem stáří toto procento klesá.

30.6.2014 Živnostníci se o své peníze hlásí pozdě a schází jim dokumentace.


Stačí jedna nezaplacená pohledávka a pro živnostníka to může znamenat existenční problém. I přesto se právě tato skupina podnikatelů hlásí o své peníze pozdě. Jak vyplývá z databáze jedné ze tří největších inkasních agentur v ČR, společnosti B4B Inkasso, měl průměrný dluh, který se snažili živnostníci v posledních 3,5 letech vymoct od svých klientů, průměrnou výši 33 tis. Kč. Většina pohledávek ale zamířila do správy inkasní agentury pozdě, přesněji po jednom roce od splatnosti či později. I tak dostali živnostníci zpět průměrně 40 % dlužných částek. Pokud jsou pohledávky ve stáří do 3 měsíců, je přitom průměrná úspěšnost přes 90 %.

Obvyklý postup živnostníků popisuje jednatel společnosti B4B Inkasso Miroslav Rozbroj: „Živnostník se snaží pomoct si sám. Až když je skutečně nejhůř, kontaktuje odborníky. To bývá zpravidla více než rok po splatnosti, což je příliš dlouhá doba, během které se může situace u dlužníků výrazně změnit. Tím se sníží šance, že věřitel své peníze získá.“

U živnostníků se také více než u firem vyskytuje nedostatečné zdokumentování pohledávky. To se týká zejména stavebnictví, kde často schází smlouva o dílo, nejsou písemné dodatky na vícepráce či schází kvalitní předávací protokoly. „Dlužníkovi se tak odkrývá prostor pro účelové reklamace, které jsou těžko vyvratitelné a pohledávku v mnoha případech ani nedoporučujeme řešit soudní cestou,“ upozornil Miroslav Rozbroj.

Ze statistik B4B Inkasso také vyplývá, že živnostníci řeší dlužné částky spíše za právnickými než fyzickými osobami.

30.4.2014 Noční můra firem: vymáhání dluhů v zahraničí.


Stále větší komplikací jsou pro české firmy dluhy od zahraničních obchodních partnerů. Podle jedné ze tří největších inkasních agentur v ČR, společnosti B4B Inkasso, vzrostl zájem o inkaso pohledávek v zahraničí ve srovnání let 2013 a 2012 o takřka 30 %. Průměrná částka dluhu po splatnosti, kterou chtěly české firmy inkasovat v zahraničí, činila 15.763 Kč.

V roce 2013 řešila inkasní agentura B4B Inkasso 1.359 případů směřujících od českých firem do zahraničí. Každoročně toto číslo roste o desítky procent. Do správy inkasní agentury však pohledávky míří poměrně pozdě, obvykle až po 180 dnech po splatnosti. „Čím starší pohledávka je, tím obtížněji se inkasuje a klesá tak pravděpodobnost, že firma peníze dostane. Ideální je, a to platí pro ČR i zahraničí, předat dluh okolo 90. dne po splatnosti,“ upozornil Miroslav Rozbroj, jednatel společnosti B4B Inkasso.

Při řešení pohledávek v zahraničí firmy často naráží na problematiku rozdílné legislativy. Liší se promlčecí lhůty, možnost sledování insolvenčního řízení na internetu či zveřejňování výpisů z obchodního rejstříku. Případné soudní řešení pohledávek je pro českou firmu v zahraničí velmi složité, drahé a výsledek nejistý. Při uzavírání smluv se zahraničními partnery má Miroslav Rozbroj doporučení: „Vyplatí se ujednat si ve smlouvě prorogaci. To znamená, že případný spor bude řešit český soud podle našeho práva.“

Na úspěšnost inkasa má podstatný vliv lokalita, kde dlužník sídlí. Ve vyspělých zemích je úspěšnost poměrně vysoká a srovnatelná s ČR. Komplikované je inkaso ve východní Evropě, ale i v zemích EU jako jsou Rumunsko, Řecko, Itálie, Španělsko či Portugalsko.