Perte se o své peníze, náklady na vymáhání pohledávek jsou výrazně nižší


Od července je možné soudit se o dlužné peníze za mnohem nižší náklady. Jít do soudního sporu se má vyplatit.

Stačí jedna nezaplacená pohledávka a pro živnostníka to může znamenat existenční problém. I přesto se právě tato skupina podnikatelů hlásí o své peníze pozdě. Jak vyplývá z informací inkasní společnosti B4B Inkasso, měl průměrný dluh, který se snažili živnostníci v posledních 3,5 letech vymoct od svých klientů, průměrnou výši 33 000 korun. Obvykle si živnostník snaží pomoct si sám. Až když je skutečně nejhůř, kontaktuje odborníky. To bývá zpravidla více než rok po splatnosti, což je příliš dlouhá doba, během které se může situace u dlužníků výrazně změnit. Tím se sníží šance, že věřitel své peníze získá, upozorňuje MIROSLAV ROZBROJ, jednatel B4B Inkasso.

U živnostníků se také více než u firem vyskytuje nedostatečné zdokumentování pohledávky. To se týká zejména stavebnictví, kde často schází smlouva o dílo, nejsou písemné dodatky na vícepráce či schází kvalitní předávací protokoly. Dlužníkovi se tak odkrývá prostor pro účelové reklamace, které jsou těžko vyvratitelné a pohledávku v mnoha případech se ani nedoporučuje řešit toto soudní cestou.

Od července se ale na soudy obrátit vyplatí. Nově platí novela advokátního tarifu, která podstatně snižuje náklady vymáhání pohledávek, a to jak v nalézacím, tak ve vykonávacím řízení. Celková výše odměny je omezena výší žalované částky. V případě, že bude žalována částka 10 000 korun, představuje náhrada odměny advokáta za převzetí zastoupení, předžalobní výzvu a návrh na zahájení řízení 3×200 korun, tedy 600 korun, za další úkony bude případně náležet náhrada podle sazeb mimosmluvní odměny podle § 7 advokátního tarifu. Maximálně bude výše náhrady odměny advokáta odpovídat žalované částce.

Náhradu nákladů v uvedené výši bude hradit pouze žalovaný, který ve sporu nebyl úspěšný, nebude-li ve sporu úspěšný žalobce, bude hradit odměnu advokáta podle sazeb mimosmluvní odměny.

Noční můra firem: vymáhání dluhů v zahraničí.


Stále větší komplikací jsou pro české firmy dluhy od zahraničních obchodních partnerů. Podle jedné ze tří největších inkasních agentur v ČR, společnosti B4B Inkasso, vzrostl zájem o inkaso pohledávek v zahraničí ve srovnání let 2013 a 2012 o takřka 30 %. Průměrná částka dluhu po splatnosti, kterou chtěly české firmy inkasovat v zahraničí, činila 15.763 Kč.

V roce 2013 řešila inkasní agentura B4B Inkasso 1.359 případů směřujících od českých firem do zahraničí. Každoročně toto číslo roste o desítky procent. Do správy inkasní agentury však pohledávky míří poměrně pozdě, obvykle až po 180 dnech po splatnosti. „Čím starší pohledávka je, tím obtížněji se inkasuje a klesá tak pravděpodobnost, že firma peníze dostane. Ideální je, a to platí pro ČR i zahraničí, předat dluh okolo 90. dne po splatnosti,“ upozornil Miroslav Rozbroj, jednatel společnosti B4B Inkasso.

Při řešení pohledávek v zahraničí firmy často naráží na problematiku rozdílné legislativy. Liší se promlčecí lhůty, možnost sledování insolvenčního řízení na internetu či zveřejňování výpisů z obchodního rejstříku. Případné soudní řešení pohledávek je pro českou firmu v zahraničí velmi složité, drahé a výsledek nejistý. Při uzavírání smluv se zahraničními partnery má Miroslav Rozbroj doporučení: „Vyplatí se ujednat si ve smlouvě prorogaci. To znamená, že případný spor bude řešit český soud podle našeho práva.“

Na úspěšnost inkasa má podstatný vliv lokalita, kde dlužník sídlí. Ve vyspělých zemích je úspěšnost poměrně vysoká a srovnatelná s ČR. Komplikované je inkaso ve východní Evropě, ale i v zemích EU jako jsou Rumunsko, Řecko, Itálie, Španělsko či Portugalsko.

Mladí lidé do 25 let dluží po splatnosti průměrně přes 6 tis. korun


Přes 4 tis. korun za mobilní služby a více než 12 tis. za bankovní úvěry. To jsou částky, které po datu splatnosti dluží mladí lidé ve věku od 18 do 25 let. Vyplývá to z údajů inkasní agentury B4B Inkasso, která patří mezi tři největší v České republice. Ta ve své databázi eviduje přes 15 tis. mladých dlužníků, kteří se s platbou opozdili o několik měsíců. Průměrný dluh u této věkové skupiny dosahuje výše 6.480 Kč.

Průměrná výše dluhu po splatnosti za celou populaci v ČR je dle statistiky společnosti B4B Inkasso přes 10. tis. Kč. Průměrný dluh mladého člověka do 25 let je přibližně o 4 tis. Kč nižší, i tak jde ale zejména v případě studentů o vysoké částky.

Ve srovnání se staršími obyvateli ČR je u mladých lidí patrná nižší ochota se s dluhy vypořádat. „Bohužel se u mladých lidí stále častěji setkáváme s tím, že se chtějí zaplacení svých závazků vyhnout. Hledají nejrůznější kličky a postupy, které však v konečném důsledku znamenají další navyšování dluhu,“ řekl jednatel společnosti B4B Inkasso Miroslav Rozbroj.

Ačkoliv se počet zadlužených mladých lidí v posledních třech letech zvyšuje, průměrná výše dluhů zůstává přibližně stejná. Průměr se pohybuje okolo částky 6 tis. Kč.

B4B Inkasso: Firmy meziročně dluží o 2 781 Kč více


Firmy v roce 2014 dlužily po splatnosti průměrně 12 756 Kč.

Firmy v roce 2014 dlužily po splatnosti průměrně 12 756 Kč. Vyplývá to ze statistik inkasní agentury B4B Inkasso. Údaj vychází z více než 10 tis. případů v hodnotě do 200 tis. Kč, které inkasní agentura mezi firmami řešila.

Oproti roku 2013 průměrný dluh mezi firmami narostl o 2 781 Kč. Nejvíce případů řešili v B4B Inkasso v oblasti odpadů, energetiky a dopravy. Jak uvedl jednatel B4B Inkasso Miroslav Rozbro, trendem v poslední době je, že pomoc profesionálů v oblasti inkasa pohledávek vyhledávají i menší firmy a živnostníci.