Je potřeba mít přehled. Informací je mnoho a je třeba si z nich ty správné vybrat. Neztrácejte čas a obraťte se na nás. Budeme pro Vás sledovat jen to důležité a včas Vás upozorníme.

Naše inkasní agentura má přístup do řady rejstříků a databází. V nich pro Vás můžeme pravidelně vyhledávat informace a včas Vás upozornit, když dojde v těchto zdrojích ke změně, která může být pro Vaši firmu klíčová.

Jsme připraveni pro Vás monitorovat například Registr exekucí u exekutorské komory, Insolvenční rejstřík či Obchodní rejstřík. Sami si vyberete, v jaké formě chcete informace dostávat, od pravidelných reportů po aktuální zprávy v případě důležitých změn.

S námi neztratíte přehled a důležitá informace v pravou chvíli Vám může ušetřit spoustu starostí a peněz.

 

Ověření platební morálky


Prevence je důležitým faktorem při předcházení vzniku nedobytných pohledávek.

Naše společnost pro Vás ve spolupráci se portálem www.bpx.cz připravila zajímavou možnost, jak si zdarma on-line ověřit platební morálku firem. Aplikace po uvedení IČ zkontroluje výskyt zadané firmy v několika databázích dlužníků najednou. Navíc ověří, zda například statutární orgán kontrolované firmy nefiguruje v jiných zadlužených společnostech. Odhalí tak podnikatele, kteří své zadlužené firmy nechávají napospas osudu a zakládají nové.

Ověřování platební morálky pomocí ručního zadávání má výhodu v tom, že požadované informace máte k dispozici ihned. Platební morálka by však měla být ověřována pravidelně. Dobrý výsledek v září nezaručí solventnost obchodního partnera i v říjnu.

Pravidelné ověřování platební morálky většího množství odběratelů pomocí ručního zadávání by bylo pracné. Proto existuje možnost zaslat na portál www.bpx.cz neomezené množství identifikačních čísel firem, o jejichž platební morálce chcete být pravidelně informováni a jednou měsíčně Vám budou z tohoto portálu zasílány přehledné reporty.

Zasláním tohoto vyplněného formuláře dáváte souhlas se zpracováním výše uvedených údajů společnosti B4B INKASSO s.r.o.. Předávání údajů třetím osobám je vyloučeno! Výše uvedené údaje podléhají ochraně před jejich úmyslným či neúmyslným zneužitím osobami nebo institucemi k tomu nepovolanými.