Nejčastěji kladené otázky od klientů.

Kromě České republiky řešíme pohledávky také v zahraničí. Nejčastěji se jedná o Evropu, typicky Slovensko, Polsko, Rakousko, Německo, Francii, Španělsko, ale také Rumunsko, Bulharsko a Ukrajinu. Můžeme ale vymáhat kdekoli na světě, např. jsme již úspěšně řešili pohledávky v Číně, Chille, Mexicu.
V České republice se v naprosté většině případů nehradí předem žádný poplatek, naše odměna je provize z vymožené částky. V případě zahraniční pohledávky si spolu s provizí z vymožené částky navíc účtujeme zpracovatelský poplatek a výše tohoto poplatku se liší dle destinace dlužníka. Ceník provizí a případně zpracovatelských poplatků je vždy s klientem dohodnut předem a je součástí potvrzené Příkazní smlouvy.
V případě mimosoudního vymáhání žádné další poplatky nejsou účtovány.
Předem nepožadujeme žádné doklady. V ideálním případě jsou pohledávky předávány v elektronické podobě, nejčastěji formou excelové tabulky. Předpokládáme, že klient je schopen svou pohledávku vždy řádně doložit a v případě vyžádání dlužníka veškeré potřebné doklady doloží.
Naše úspěšnost se odvíjí od charakteru předávaných pohledávek. Nejčastěji o úspěšnosti rozhoduje stáří a výše předané pohledávky a dále „kontaktovatelnost“ dlužníka. Součástí naší práce je také zjistit o dlužníkovi maximum informací, které v případě, že pohledávku neuhradí, využijeme pro zvolení dalšího postupu vymáhání.
Vlastník pohledávky zpravidla nehradí žádné poplatky předem a vymáhání je tak levnější. Navíc naše odměna se počítá až z vymožené pohledávky, tudíž musíme vynaložit maximální úsilí, abychom dlužníka zkontaktovali a dohodli se na úhradě dluhu. Ve většině případů je zde i výhoda pro dlužníka a to taková, že má možnost svůj dluh rozložit do rozumných splátek, které následně opět hlídáme a kontrolujeme dodržování termínů. Součástí naší činnosti jsou i osobní návštěvy dlužníků v místě jejich bydliště.
  • Vysoká úspěšnost: bez rozdílu typu portfolia
  • Rychlost: součástí našeho know-how je vymáhat pohledávky v co nejkratším čase
  • Komunikace: naši klienti oceňují rychlou a jasnou komunikaci
  • Odbornost: náš tým tvoří kvalifikovaní specialisté s mnohaletými zkušenostmi z oboru
  • Dobré jméno: s námi neriskujete svou pověst, Vaše dobré jméno je na prvním místě
  • Dodržování legislativy: dbáme na dodržování předpisů a kodexu AIA CZ
  • Stabilita: díky nízké fluktuaci mohou naši klienti komunikovat se stále stejnými osobami
  • Náš tým: vysoká produktivita, zdravá soutěživost, dobré vztahy na pracovišti

  • Pokud jste se nedozvěděli co vás zajímá, neváhejte nás kontaktovat.