I když máte k řešení pouze jednu pohledávku po splatnosti, naše inkasní agentura si s ní poradí. Jsme připraveni Vám pomoci získat Vaše peníze zpět.

Mimosoudní inkaso

Drtivou většinu pohledávek vymůžeme, aniž by muselo dojít k soudnímu řízení. Naši odborníci postupují v souladu se zákony a kodexem Asociace inkasních agentur. Nemusíte se bát, že by vymáhání pohledávek poškodilo dobré jméno Vaší firmy.

V první fázi je důležité posouzení pohledávky a zajištění veškeré dokumentace, která prokáže její oprávněnost. U jednotlivých pohledávek volíme postup, který považujeme z hlediska našich zkušeností za nejefektivnější. Cílem je, aby klient měl své peníze co nejdříve na svém účtu.

 

V rámci mimosoudního inkasa pro Vás zajistíme:

 • telefonické inkaso díky našemu modernímu call centru
 • korespondenční inkaso
 • osobní návštěvy kdekoliv po celé ČR
 • O naší činnosti má klient 24 hodin denně a 7 dnů v týdnu aktuální informace, a to díky přístupu do online zákaznického centra. Může tak sledovat veškeré aktivity, které souvisí s inkasem pohledávky.

  Pokud je mimosoudní vymáhání neúčinné, doporučíme klientovi další postup.

  Soudní inkaso

  Vždy vyvíjíme maximální úsilí, abychom pohledávku vymohli mimosoudní cestou. V některých případech to však vzhledem k situaci či přístupu dlužníka není možné. V takovém případě jsme připraveni pro Vás zajistit vymáhání pohledávek soudní cestou nebo v rozhodčím řízení.

  Po důkladném prověření stavu případu našimi odborníky dochází k předání pohledávky naší specializované advokátní kanceláři. Váš případ dobře známe, proto nevzniknou zbytečné ztráty času na informační rozhovory či podrobné seznamování s případem. Sami informujeme spolupracujícího advokáta o přesných okolnostech pohledávky, náš klient tímto nemusí ztrácet čas.

   

  Se spolupracujícím advokátem jsme schopni dohodnout výhodné podmínky pro právní zastoupení, zajišťujeme pravidelný reporting stavu soudních řízení.

  Existuje několik možností právního vymáhání. Vždy Vám doporučíme ten pro Vás nejvhodnější a nejefektivnější.

  Při vymáhání pohledávek lze využít tyto nástroje:

 • elektronický platební rozkaz
 • směnečný platební rozkaz
 • rozhodčí řízení
 • notářský zápis
 • Exekuce

  Exekuční řízení je zahájeno na návrh věřitele – oprávněného - pokud dlužník nesplní dobrovolně pravomocné soudní rozhodnutí nebo jiný exekuční titul.

  Jsme stále Váš partner, a proto i v této fázi vymáhání pohledávky komunikujete s našimi specialisty. Kontakt s advokátem a soudním exekutorem pro vás během celého exekučního řízení nadále zajištujeme my. Spolupracujeme jak se zkušenými advokáty, tak se zavedenými exekutorskými úřady s celorepublikovou působností.

  Jsme schopni pro Vás zajistit:

 • zahájení exekučního řízení
 • komunikaci se soudním exekutorem za účelem stanovení nejvhodnějšího způsobu exekuce (srážky ze mzdy, prodej nemovitostí či movitých věcí, přikázání pohledávky z účtu, exekutorské zástavní právo aj.)
 • jsme pro klienta schopni zajistit pružné průběžné vypořádání pohledávky soudním exekutorem
 • umíme reagovat na obstrukce dlužníků, zajistíme zastupování v případě vylučovacích žalob
 • zpracujeme příp. trestní oznámení, zjistí-li se podezření na trestnou činnost dlužníka
 • průběžně poskytujeme informace o průběhu exekucí dle pravidelných reportingů spolupracujících soudních exekutorů
 • našim klientům zajistíme, že s námi spolupracující soudní exekutoři nepožadují náklady na exekuce a mají rozumnou politiku nákladů i při zastavení exekucí pro naprostou nemajetnost
 • umíme zajistit i nadstandardní právní služby vyvolané exekucemi – např. přihlášku pohledávek do exekuční dražby k jiným exekutorům, přípravy žalob na náhradu škody způsobené statutárními orgány povinných společností podle insolvenčního zákona nebo podle zákona o obch. korporacích