Nejčastěji kladené otázky od dlužníků.

Jsme B4B INKASSO s.r.o., inkasní agentura zabývající se vymáháním dluhů, které jsou již po splatnosti. B4B je členem Asociace inkasních agentur a vymáháme dluhy, např. za odebrané zboží, poskytnuté služby, nájem, reklamu, telekomunikační služby, energie, půjčky aj.
B4B INKASSO neodkupuje pohledávky, ale stává se jejich správcem. Věřitel se nezměnil a úhradu proveďte ihned na jeho účet.
Věřitel je ten, komu dlužíte.
Pracujeme na základě příkazní smlouvy a Váš dluh vymáháme na základě plné moci.
Při vymáhání splatných dluhů (pohledávek), není potřeba souhlasu fyzické osoby se zpracováním osobních údajů. Pokud by byl dluh správně (řádně) uhrazen, nebyl by předán na vymáhání.
Věřitel, kterému dlužíte, Vám dává poslední možnost zaplatit dluh před soudním vymáháním a následným předáním na exekuci. Mimosoudní vymáhání = poslední možnost úhrady dluhu bez dalšího navýšení v soudním a exekučním vymáhání nebo před prodejem dluhu.
Ano, je to velice pravděpodobné. Zápis do registru dlužníků provádí věřitel. V případě neprovedení neprodlené úhrady dluhu, je informace o úhradě v registru dlužníků uvedena.
K vymožení dlužné částky jsme zplnomocněni Vás osobně kontaktovat v místě trvalého nebo přechodného místa bydliště, sídle firmy nebo v místě podnikání, popř. v zaměstnání. Okamžitou úhradou dluhu můžete osobní návštěvu zastavit.
Nebojte se zavolat na naše callcentrum a věc projednat s našimi pracovníky. Veškeré kontakty jste obdrželi v SMS, MMS, WhatsApp, e-mailu, písemné upomínce nebo na osobní návštěvě.
Kontaktujte nás co nejdříve. Provoz callcentra je v pracovní dny od 7:00 do 18:00, mimo pracovní dobu nám můžete zanechat vzkaz. Elektronicky nás můžete kontaktovat kdykoliv, Váš požadavek bude v co nejkratší době zpracován.
V první řadě je důležité nás kontaktovat a domluvit se na dalším postupu. Pokud pohledávku rozporujete, je nutné nás o tom informovat. Tím získáte čas na dořešení. Reklamace se zasílá věřiteli, který se k problému vyjádří.
Pokud si vůbec nejste vědomi, že dlužíte, rozhodně neodkládejte zavolání k nám. Může se jednat o chybně uvedený (nebo i neplatný) e-mailový nebo telefonický kontakt, kdy dlužník (ať už neúmyslně, či úmyslně) na daném kontaktním údaji již není.

Pokud jste se nedozvěděli co vás zajímá, neváhejte nás kontaktovat.