Proč spolupracovat s B4B INKASSO?

Máte-li jakékoliv problémy s platební morálkou svých zákazníků, pak jste na správné adrese. Pro své klienty zajišťujeme outsourcing a komplexní management pohledávek.

Vysoká úspěšnost

Pro klienty vymáháme pohledávky s úspěšností až 95 %

Rychlost

Součástí našeho know-how je provádět inkaso v co nejkratším čase

Komunikace

Naši klienti oceňují rychlou a jasnou komunikaci

Odbornost

Náš tým tvoří kvalifikovaní specialisté s mnohaletými zkušenostmi z oboru inkasa pohledávek

Dobré jméno

S námi neriskujete svou pověst, dobré jméno klienta je pro nás na prvním místě

Dodržování legislativy

Dbáme na dodržování předpisů a kodexu Asociace inkasních agentur

B4B INKASSO vrací penězům původní tvar

Vaše peníze Vám vrátíme zpátky a dáme jim tak „původní tvar".

Potřebujete vymáhat pohledávky systémově?

Využijte naši Komplexní správu pohledávek.

Každá neuhrazená faktura přejde k nám a my už se postaráme o její inkaso. Vy pouze sledujte výsledky.

Více

A co s jednou neuhrazenou fakturou?

Každé pohledávce věnujeme při vymáhání maximální úsilí.

Pomůžeme Vám, i když máte jen jednu neuhrazenou fakturu.

Více

Co když dlužník nechce včas zaplatit?

Většinu pohledávek vymůžeme mimosoudně.

Pokud není jiné cesty, zajistíme pro Vás řešení soudem a následnou exekuci.

Více

Potřebujete prověřit firmu, se kterou chcete obchodovat?

Naše služby

Nečekejte, každý den se počítá.

Úspěšnost vymáhání podle stáří pohledávky.

Do 3 měsíců

95%

Do 6 měsíců

80%

Do 1 roku

55%

Do 2 let

40%

Nad 2 roky

25%

Základní pojmy

Je písemné uznání dluhu dlužníkem z hlediska jeho důvodu a výše. Věřitel již nemusí složitě (a někdy neúspěšně) dokazovat existenci své pohledávky s pomocí jiných důkazů. Účinky uznání nastávají i v případě, kdy pohledávka věřitele byla v době uznání již promlčena. Uznáním dluhu začne běžet nová desetiletá promlčecí doba.
Je způsob vyřízení žaloby ve zkráceném soudním řízení bez ústního jednání. Soud uloží žalovanému, aby do určité doby zaplatil navrhovateli požadovanou částku a náklady řízení nebo ve stejné lhůtě podal odpor. Pokud žalovaný ve stanovené lhůtě odpor nepodá, platební rozkaz nabude právní moci a stává se exekučním titulem. Podá-li žalovaný odpor, věc se projedná ve standardním režimu.
V případě úspěchu získá věřitel pravomocné rozhodnutí, které se po nabytí právní moci stává exekučním titulem. Soudní poplatky a náklady právního zastoupení v takovém případě hradí dlužník.
Není-li pohledávka uhrazena ani po vyčerpání všech mimosoudních možností, je nezbytné obrátit se na soud. Soudní řešení však bývá zdlouhavé, dává dlužníkovi dostatek prostoru pro vykličkování a je drahé. V případě úspěchu získá věřitel pravomocné rozhodnutí, které se po nabytí právní moci stává exekučním titulem. Soudní poplatky a náklady právního zastoupení v takovém případě hradí dlužník.
Exekuce je nucený výkon exekučního titulu. Provádějí ji soudní exekutoři na základě návrhu věřitele – oprávněného. V rámci exekučního řízení jsou vydávány exekuční příkazy na postižení účtu, mzdy, důchodu, jiných příjmů, postižení obchodního podílu, prodej movitých a nemovitých věcí, přikázáním pohledávky a jiné.
Je řešení majetkových poměrů dlužníka, který je v úpadku nebo hrozícím úpadku. Cílem je, aby došlo k uspořádání majetku dlužníka tak, aby byli v maximálním poměru uspokojeni věřitelé. Průběh insolvenčního řízení je veřejně dostupný v insolvenčním rejstříku na stránkách www.justice.cz. Insolvenční řízení musí být vedeno tak, aby nebyl nikdo poškozen nebo na úkor ostatních zvýhodněn. Je-li s dlužníkem zahájeno insolvenční řízení, není možné řešit pohledávku jinou cestou (a to ani žalobou nebo exekucí) mimo toto řízení.

Jsme Vaším partnerem. Můžete nám věřit a spolehnout se naše služby.

Posláním naší společnosti je poskytování nejlepších poradenských a finančně-inkasních služeb na trhu, s využitím kvalifikovaných lidských zdrojů, špičkového know-how a moderních technologií.

Více informací

Naše společnost má české vlastníky a jasnou vlastnickou strukturu.

Naše společnost vznikla v roce 2003. Odborníci, kteří tvoří její páteř a jsou tím nejcennějším bohatstvím naší firmy, však mají více než 20leté zkušenosti z oboru inkasa pohledávek. Za více než 10 let jsme se stali moderně řízenou společností s prověřeným know-how, vysokou odborností a spokojenými klienty.

Více informací

Naši specialisté jsou špičkoví odborníci s perfektní znalostí oboru.

S inkasem pohledávek máme více než 20 let zkušeností. Náš tým tvoří zkušení odborníci s mnohaletou praxí v oboru a špičkovými znalostmi. Aktuálně zaměstnáváme přes 70 pracovníků a patříme tak mezi důležité zaměstnavatele v Moravskoslezském kraji.

Více informací

Pohledávky vymáháme pro velké nadnárodní společnosti i drobné živnostníky.

Našimi klienty jsou přední globální společnosti z celé řady oborů: banky, telekomunikační společnosti, dodavatelé energií či autodopravci. Naše služby zároveň využívají také malé a střední firmy.

Více informací

Naši partneři

Mezi naše klienty patří nejvýznamnější společnosti v oboru finančních služeb, telekomunikací, energetiky a mnoha dalších odvětví.


+ dalších více než 450 firem a společností z různých oborů podnikání.

Nenašli jste, co jste hledali, nebo se chcete zeptat?

Žádný problém, neváhejte nás kontaktovat, rádi zodpovíme Vaše dotazy.