Mimosoudní vymáhání pohledávek

Vymáhání pohledávek v zahraničí Inkaso Global

Služba Inkaso Global je určená firmám, které obchodují se zahraničím a vznikají jim zde pohledávky. Může se jednat o:

  • pohledávky jednorázové nebo pohledávky vznikající pravidelně,
  • pohledávky za dodávkami investičních celků,
  • pohledávky v libovolné zemi světa,
  • pohledávky zahraničních firem uplatňované vůči firmám v České republice.

Přes 20 let po celém světě

Jak probíhá spolupráce při mimosoudním vymáhání pohledávek Inkaso Global?

Postup vymáhání je pro klienta totožný s vymáháním jednotlivé pohledávky nebo s pravidelným vymáháním pohledávek pro tuzemské firmy. Na pozadí však probíhá odlišný proces:

1.

Pohledávku posoudíme

Vzhledem k náročnosti posuzování pohledávky v zahraničí je tato služba jako jediná z námi nabízených služeb zpoplatněná akceptovatelným servisním poplatkem.

+ Informace o bonitě pohledávky
2.

Nejdříve pohledávku vymáháme z České republiky

Realizujeme standardní úkony mimosoudního vymáhání v souladu s právním rámcem země, na základě kterého pohledávka vznikla.

+ Rychlý výsledek u firem schopných splácet
3.

Vymáháme pohledávku prostřednictvím prověřeného partnera v zemi dlužníka

Toto kompetentní vymáhání je velmi účinné v případech, kdy úkony prováděné z České republiky nejsou úspěšné.

+ Dlužník ztrácí pocit, že je pro věřitele v cizině nedosažitelný

Máte nevymoženou pohledávku v zahraničí?

Narážíte na jazykové, kulturní či právní bariéry, které se vám nedaří překonat? My je pro své zákazníky překonáváme běžně. A býváme úspěšní.

Co vám přinese spolupráce v oblasti zahraničního inkasa pohledávek?

  • V zahraničí pohledávky vymáháme se stejnou účinností jako v tuzemsku.
  • Přítomnost v zemi dlužníka je pro nás samozřejmostí a to buď s využitím společností skupiny B4B se zastoupením pro Slovensko, Rakousko, Polsko či Slovinsko nebo prostřednictvím prověřené místní společnosti s vysokým etickým kreditem.
  • Vždy pracujeme v souladu s legislativou daného trhu.
  • Postupujeme s ohledem na kulturní zvyklosti, mentalitu dané země a její kulturní specifika.
  • Věřitel komunikuje v češtině s námi, my překonáváme jazykovou bariéru ve vztahu k dlužníkovi.

Inkaso pohledávek zajišťujeme již od jediné pohledávky v dané zemi. Překvapivými výsledky si od počátku spolupráce získáváme zákazníkovu plnou důvěru.

Ing. Petr Brablík

Obchodní manažer
© 2022 B4B INKASSO. Všechna práva vyhrazena.
Webdesign a kód od jantomasek.cz

Telefonický hovor

Vymáhání provádí školení operátoři s dlouholetou praxí v inkasu pohledávek

Upomínky

Po celou dobu vymáhání je dlužník informován o svém závazku písemně

Osobní návštěvy

Máme vlastní tým inkasních inspektorů, rozmístěných po celé ČR

on-line náhled

Po celou dobu vymáhání máte informace o průběhu k dispozici

Platba

Závazek je možné uhradit najednou nebo ve splátkách